Experts over nieuwe inzichten in burn-out

Experts over nieuwe inzichten in burn-out

Steffie werd recent geïnterviewd door Stepstone over de nieuwe definitie van burn-out en de Burnout Assessment Tool.

“De meest gebruikte definitie van burn-out is zo’n dertig jaar oud”, vertelt onderzoekster aan de KU Leuven, Steffie Desart. “Er werd toen een vragenlijst, de Maslach Burnout Inventory, gemaakt en op basis van die lijst kreeg de burn-out z’n definitie. Onze kennis van burn-out en ervaring is intussen enorm geëvolueerd. Er was dus nood aan een nieuwe tool om burn-out te definiërenen op te sporen. Enkel zo kunnen we het probleem correct in kaart brengen en – vooral – er iets aan doen.”

Maar ook ervaringsdeskundige en stress- en burn-out coach Lieselot Maes gaf haar inzichten.

Burn-outcoach Lieselot Maes ging zelf onderuit door een burn-out. “Mijn omgeving zag de signalen, maar zelf negeerde ik ze. Ik had een leidinggevende functie bij de bank en probeerde mijn team te beschermen tegen de toenemende werkdruk door zélf meer taken op mij te nemen. Ik klopte lange dagen, kreeg huilbuien op weg naar het werk, en voelde de energie uit mij wegvloeien. Tot ik op een dag letterlijk in elkaar zakte terwijl ik boterhammen smeerde voor mijn dochter.”

Je kan hier de Nederlandstalige versie en Franstalige versie lezen van het artikel.

De knipperlichten voor burn-out

De knipperlichten voor burn-out

Recent werd Steffie Desart, lid van ons onderzoeksteam, geinterviewd door Trends Magazine (4 mei 2017 – p. 111). Ze heeft het onder meer over stressklachten, ….

 Stressklachten zijn het duidelijkst zichtbaar, waardoor ze de meeste aandacht krijgen, maar eigenlijk zijn ze bijkomstig.

… de definitie van burn-out, …

Steffie Desart onderscheidt vijf kernsymptomen van burn-out: fysieke en psychologische uitputting, cognitief controleverlies (aandachts- en concentratiestoornissen, trager werken), emotioneel controleverlies (woede-uitbarstingen, huilbuien), depressieve klachten en mentaal afstand nemen van het werk.

… en of burn-out nu werkgerelateerd is of niet.

De vraag of de werkgever of de werknemer verantwoordelijk is, verdient een genuanceerd antwoord, vindt Desart.

Het resultaat kan je hier terugvinden: de knipperlichten voor burn-out.

Helft van de vlamingen vreest een burn-out

Helft van de vlamingen vreest een burn-out

Dit weekend was er weer heel wat te lezen in de Vlaamse media rond burn-out. Een grootschalig onderzoek van KU Leuven, VUB, Ugent en de Brussels Odisee-hogeschool kwam naar buiten met hun resultaten rond burn-out.

De helft van de Vlaamse werknemers geeft aan dat ze verwachten ooit een burn-out te krijgen. Een kwart denkt al binnen de vijf jaar geveld te worden. Van de werknemers die na een burn-out weer voltijds aan de slag zijn gegaan, verwacht 76 procent opnieuw opgebrand te geraken. Een kwart ziet alweer de eerste alarmsignalen opduiken en verwacht binnen een jaar opnieuw tegen een burn-out aan te lopen. (De Tijd – zaterdag 22 april 2017)

Je kan de belangrijkste artikels hierhier en hier terugvinden.

Pak de oorzaak van burn-out aan

Pak de oorzaak van burn-out aan

In een recent artikel gaven Elke Geraerts, Lode Godderis en Wilmar Schaufeli hun bemerkingen op het nieuwe wetvoorstel van N-VA.

Het belang van een reïntegratieplan is niet te onderschatten’, zegt ook arbeidspsycholoog Wilmar Schaufeli (KU Leuven). Dat het wetsvoorstel ­mensen weer wil activeren, is prima. Alleen wordt hier de eerste stap vergeten en meteen naar de tweede gesprongen. Het gaat niet om gedemotiveerde personen, maar om mensen die volledig uitgeblust zijn, hoewel ze hun job met hart en ziel uitvoeren. Idealiter zoek je eerst dichtbij een oplossing, door je huidige situatie aan te passen. Als dat niet lukt, kan je zoeken naar andere oplossingen.

Je kan het artikel hier lezen: pak de oorzaak van burn-out aan. 

Docville+ sessie – burn-out, het sluipende gif

Docville+ sessie – burn-out, het sluipende gif

Van woensdag 22 maart tot donderdag 30 maart 2017 loopt in Leuven het Internationaal Documentaire Filmfestival.

DOCVILLE is een festival gewijd aan de DOCUMENTAIRE FILM, met een sterke focus op NATIONALE EN INTERNATIONALE AUTEURSCINEMA. Films die niet alleen het HOOFD maar ook het HART aanspreken, gemaakt door cineasten met PERSOONLIJKHEIDen VISIE. Films die een plek verdienen op het grote WITTE DOEK.

Op zondag 26 maart wordt de documentaire ‘From Business to Being’ gevolgd door een DOCVILLE+ debat. In dit debat zal onderzoekster Steffie Desart, lid van ons onderzoeksteam mee debatteren over burn-out.

Meer informatie over dit filmfestival kan je vinden op www.docville.be.