Een nieuwe meting van burn-out die

  • gebaseerd is op een nieuwe definitie van burn-out

  • wetenschappelijk onderbouwd is

  • beschikt over gevalideerde klinische grenswaarden

Kom meer te weten over het project!

Hoe is de Burnout Assessment Tool ontstaan? Waarom werd deze tool ontwikkeld? Wie heeft de tool ontwikkeld? Waarvoor kan je de tool gebruiken?