Handleiding & vragenlijst

Wetenschappelijke handleiding

Gebruikshandleiding

Vragenlijst

Vaak gestelde vragen

Is de BAT gedigitaliseerd?

Neen, de BAT is in essentie een ‘papieren’ vragenlijst. Een digitale versie werd niet ontwikkeld door het onderzoeksteam. 

Mag ik de BAT zomaar gebruiken/verspreiden?

Ja, dat is het doel! We moedigen actief een verspreiding van het instrument aan – hoe meer mensen hem gebruiken, hoe beter. Wij staan uiteraard altijd open voor geanonimiseerde data. Dit biedt ons de mogelijkheid om de BAT in de toekomst nog beter te maken. 

P.S. Hou wel de auteursrechten in het achterhoofd en gebruik de correcte citatie (tip! kijk op de eerste pagina van de handleiding)

Wetenschappelijke publicaties

Angelini, G., Buonomo, I., Benevene, P., Consiglio, P., Romano, L., & Fiorilli, C. (2021). The Burnout Assessment Tool (BAT): A Contribution to Italian Validation with Teachers’. Sustainability, 13(16), 9065.

Basinska, B. A., Gruszczynska E., & Schaufeli, W. B. (2021). The Polish adaptation of the Burnout Assessment Tool (BAT-PL) by Schaufeli et al [In Polish]. Psychiatria Polska, 255: 1–13. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/141563.

Borrelli, I., Santoro, P. E., Fiorilli, C., Angelini, G., Buonomo, I., Benevene, P., … Moscato, U. (2022). A new tool to evaluate burnout: the Italian version of the BAT for Italian healthcare workers. BMC Public Health, 22(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s12889-022-12881-y

Buonomo, I., Santoro, P. E., Benevene, P., Borrelli, I., Angelini, G., Fiorilli, C., … Moscato, U. (2022). Buffering the Effects of Burnout on Healthcare Professionals’ Health-The Mediating Role of Compassionate Relationships at Work in the COVID Era. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph19158966

Cho, S. (2020) Validation of the Korean version of the Burnout Assessment Tool (K-BAT): a preliminary study [In Korean]. Korean Journal of Industrial and Organization Psychology, 33, 461-499.

Consiglio, C., Mazetti, G., & Schaufeli, W.B. (2021). Psychometric properties of the Italian Version of the Burnout Assessment Tool (BAT). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 9469. https://doi.org/10.3390/ijerph18189469.

Daniels S., Clement D. B. P., Desart S., Saenen N., Sleurs H., Nawrot T. S., Malina R., Plusquin M. (2022). Introducing nature at the work floor: A nature-based intervention to reduce stress and improve cognitive performance. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 240. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2021.113884.

De Beer, L.T. (2021). Is there utility in specifying professional efficacy as an outcome of burnout in the employee health impairment process. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(12), 6255. https://doi.org/10.3390/ijerph18126255

De Beer, L.T., Schaufeli, W.B., De Witte, H., Hakanen, J., Shimazu, A., Glaser, J., Seubert, C., J Bosak, J., Sinval, J., & Rudnev, M. (2020) Measurement invariance of the Burnout Assessment Tool (BAT) across seven cross-national representative samples. International Journal of Environmental Research and Public H.ealth, 17, 4604. doi:10.3390/ijerph17155604.

De Vries, J. & Bakker, A.B. (2021). The physical activity paradox: a longitudinal study of the implications for burnout. International Journal of Environmental Research and Public Health. doi:10.1007/s00420-021-07159-y

De Vries, A., Broks, V., Bleomers, W., Kuntze, J., & De Vreis, R. (2022). Self-, other- and meta-perceptiuons of personaliuty: Relations with burnout symptoms and eudaimonic workplace weel-being. Plos ONE 17(7): e0272905. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272095.

De Witte, H. (2021). Burn-out: wat is het, en… wat is het niet?  [Burnout; what is it, and what is it not…], in: B. Pattyn,& P. d’Hoine, P. (Eds.). Weten wat telt in tijden van crisis. Lessen voor de eenentwintigste eeuw (vol. 27; pp. 135-157).

Desart, S. & De Witte H. (2019). Burnout 2.0 — A new look at the conceptualization of burn-out. In T. Taris, M. Peeters, & H. De Witte, H. (Eds.). The fun and frustration of modern working life (pp. 1430-152). Kaltmthout: Pelckmans Pro.

Dijxhoorn, A. F. Q., Brom, L., van der Linden, Y. M., Leget, C., & Raijmakers, N. J. (2021). Healthcare Professionals’ Work-Related Stress in Palliative Care: A Cross-Sectional Survey. Journal of Pain and Symptom Management, 62(3), e38–e45. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.04.004

Haar, J. (in press). Burnt to a crisp? Understanding drivers of burnout amongst New Zealand workers. Evidence based HRM. DOI: 10.1108/EBHRM-07-2021-0132.

Haar, J. The stae of job burnout amongst New Zealanders: Implications for employment relations. New Zealand Journal of Employment Relations, 46, 36-50.

Haar, J. (2022). What are the odds of burnt-out risk after leaving the job? Turnover inbtent consequences of worker burnout using a two sample New Zealand study. International Journal of Selection and Assessment. https://doi.org/1111/ijsa.12393.

Hadžibajramović, E., Schaufeli, W., & de Witte, H. (2022). Shortening of the Burnout Assessment Tool (BAT) – from 23 to 12 items using content and Rasch analysis. BMC Public Health, 22, 560. https://doi.org/10.1186/s12889-022-12946-y.

Hadzibajramovic, E., Schaufeli, W. & De Witte, H. (2021), A Rasch analysis of the Burnout Assessment Tool (BAT).  PlosONE, 15 (11): e0242241. https://doi.org/10.1371.

Hadžibajramović, E., Hansson, M., Akerstrom, M., & Dencker, A. (2022). Burnout among midwives — the factorial structure of the burnout assessment tool and an assessment of burnout levels in a Swedish national sample. BMC Health Services Research, 22:1167 https://doi.org/10.1186/s12913-022-08552-8.

Hagqvist, E., Ekberg, K., Lidwall, U., Nyberg, A., Landstad, B. J., Wilczek, A., … Sjöström, M. (2022). The Swedish HealthPhys Study: Study Description and Prevalence of Clinical Burnout and Major Depression among Physicians. Chronic Stress. https://doi.org/10.1177/24705470221083866

Kaltiainen, J., & Hakanen, J. (2022). Changes in occupational well-being during COVID-19: the impact of age, gender, education, living alone, and telework in a Finnish four-wave population sample. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 48(6), 457–467. https://doi.org/10.5271/sjweh.4033

Kolachev, N., Osin, E., Schaufeli, W., & Desart, S. (2019). Personal resources and burnout: Evidence from a study among librarians of Moscow region [In Russian]. Organizatsionnaya Psikologiya, 9, 129-147.

Mazzetti, G., Consiglio, C., Santarpia, F. P., Borgogni, L., Guglielmi, D., & Schaufeli, W. B. (2022). Italian Validation of the 12-Item Version of the Burnout Assessment Tool (BAT-12). International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14). https://doi.org/10.3390/ijerph19148562

Oprea, B., Iliescu, D. & De Witte, H. (2021). Romanian Short Version of the Burnout Assessment Tool: Psychometric Properties. Evaluation & the Health Professions https://doi.org/10.1177/01632787211048924.

Otto, M.C.B., Van Ruysserveldt, J., Hoefsmit, N., & Van Dam, K. (2020). The development of a proactive burnout prevention inventory: How employees can contribute to reduce burnout risks. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 1711; doi:10.3390/ijerph17051711.

Pereira, H., Gonçalves, V. O., & de Assis, R. M. (2021). Burnout, organizational self-efficacy and self-esteem among brazilian teachers during the covid-19 pandemic. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(3), 795–803. https://doi.org/10.3390/ejihpe11030057

Pereira, H., Fehér, G., Tibold, A., Monteiro, S., Costa, V., & Esgalhado, G. (2021). The impact of shift work on occupational health indicators among professionally active adults: A comparative study. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph182111290

Pereira, H., Feher, G., Tibold, A., Costa, V., Monteiro, S., & Esgalhado, G. (2021). Mediating effect of burnout on the association between work-related quality of life and mental health symptoms. Brain Sciences. https://doi.org/10.3390/brainsci11060813

Romano, L., Angelini, G., Consiglio, P. & Fiorilli, C. (2022). An Italian adaptation of the Burnout Assessment Tool-Core Symptoms (BAT-C) for students. Educational Science, 12, 124. https://doi.org/10.3390/educsci12020124.

Sakakibara, K., Shimazu, A., Toyama, H., &, Schaufeli, W.B. (2020). Validation of the Japanese Version of the Burnout Assessment Tool (BAT-J). Frontiers in Psychology, 11, 1819. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01819.

Schaufeli, W., Desart, S. & De Witte, H. (2020). The Burnout Assessment Tool (BAT) – development, validity and reliability. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9495; https://doi.org/10.3390/ijerph17249495

Schaufeli, W.B., De Witte H., & Desart, S. (2020). De Burnout Assessment Tool (BAT) – Een nieuw instrument voor het meten van burn-out [The Burnout Assessment Tool (BAT) – A novel instrument to measure burn-out]. Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 50, 267-283.

Schaufeli, W.B., De Witte, H., & Kok, R. (2022). Inzet van vragenlijsten bij stressgerelayeerde aandoningen: Het verschil maken met BAT and 4DKL [The use of questionnaires for stress-related disorders: Making a difference with the BAT and 4DSQ]. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringegeneeskunden (TBV), 30, 41-45.

Sinval, J., Vazquez, A.C., Hutz, S., Schaufeli, W.B., & Silva, S. (accepted, January 2022). Burnout Assessment Tool (BAT): Validity evidence for Brazil and Portugal. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 1344. doi:10.3390/ijerph19031344

Sørengaard TA, Langvik E, The protective effect of fair and supportive leadership against burnout in police employees, Safety and Health at Work, https://doi.org/10.1016/ j.shaw.2022.09.002.

Spagnoli, P., & Molinaro, D. (2020). Negative (Workaholic) Emotions and Emotional Exhaustion: Might Job Autonomy Have Played a Strategic Role in Workers with Responsibility during the Covid-19 Crisis Lockdown? Behavioral Sciences, 10, 192; doi: 10.3390/bs10120192.

Spagnoli, P., Buono, C., Kovalchuk, L. S., Cordasco, G., & Esposito, A. (2021). Perfectionism and burnout during the COVID-19 crisis: A two-wave cross-lagged study. Frontiers in Psychology, 11, 4087.

Van den Boogert, F., Spaan, P., Sizoo, B., Bouman, Y. H. A., Hoogendijk, W. J. G., & Roza, S. J. (2022). Sensory Processing, Perceived Stress and Burnout Symptoms in a Working Population during the COVID‐19 Crisis. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph19042043

Van der Vaart, L., & De Beer, L.T. (2021). Engaged but exhausted: Work-related wellbeing profiles of South African employees. International Journal of Wellbeing, 11(4), 88-105. https://doi.org/10.5502/ijw.v11i4.1823

Vazquez, A. C. S; Santos, A. S., Costa, P. V; Freitas, C. P.P., De Witte, H., & Schaufeli, W. (2019). Trabalho e bem-estar: Evidências da relação entre burnout e satisfação de vida [Work and well-being: evidence of the relation between burnout and life satisfaction. In Portugese]. Avaliação Psicológica, 18, 372-381.

Vinueza-Solorzano , A.M., Portalanza-Chavarria, C.A., Freitas, C.P., Schaufeli, W.B., De  Witte, H.,  Vazquez, A.C., &  Hutz, C.S. (2021). The Ecuadorian version of the Burnout Assessment Tool (BAT): Adaptation and validation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 7171, doi: 10.3390/ijerph18137121.

Yokoyama, K., Nakatai, A., Kannari, Y., Nickel, F., Deci, N., Krause, A., & Dettmers, J. (2022). Burnout and poor perceived health in flexible working time in Japanese employees: the role of self-endangering behavior in relation to workaholism, work engagement, and job stressors. Industrial Health.

SYmposia & studiedagen

Persconferentie lancering – 2019

Studiedag lancering – 2019

14.00 – 15.00     Introductie van de BAT door het onderzoeksteam

Waarom de BAT? Het belang van burn-out & de nieuwe meting

Wilmar Schaufeli

Wat is de BAT? De eigenschappen en sterktes van de nieuwe meting

Steffie Desart

 15.00 – 16.20      Een toelichting rond burn-out door de project partners

De behandeling van burn-out

Marieke Impens (The Human Link)

Terug in de flow na burn-out

Sofie Lameire (Securex)

Een burn-out proof beleid?

Hilde De Man (IDEWE)

 16.20 – 17.00      Een panelgesprek: meten is weten, ook bij burn-out?

Panelgesprek tussen Wilmar Schaufeli, Viki Broes (voorzitter burn-out.Vlaanderen), Lode Godderis (KU Leuven), Elke Geraerts (Better Minds at Work) met interactie van het publiek en onder leiding van Hans De Witte.

BAT @ EAWOP – 2022

10.00 – 10.05    Opening by Wilmar Schaufeli

10.05 – 11.35      Part I: Psychometric characteristics and validity of the BAT

Psychometric properties of the Italian version of the Burnout Assessment Tool (BAT): Preliminary results

Chiara Consiglio, Greta Mazzetti & Wilmar Schaufeli

The Burnout Assessment Tool in Ecuador and Brazil

Ana Claudia Souza Vazquez, Claudio Hurtz, Cecilia Alexandra Portalanza-Chavarria, Clarissa P. P. de Freitas & Andrea M. Vinueza Solórzano

Treatment of absent employees diagnosed with burnout in the Netherlands: Predictive and concurrent validity of the burnout assessment tool (BAT)

Angelique de Rijk, Hans de Witte, Robin Kok & Wilmar Schaufeli

Shortening of the Burnout Assessment Tool (BAT) using content and Rasch analysis.

Emina Hadžibajramović, Wilmar Schaufeli & Hans De Witte

Romanian Short Version of the Burnout Assessment Tool: Psychometric Properties.

Bogdan Oprea & Dragoș Iliescu

11.35 – 12.00      Discussion

12.00 – 13.15      Part II: Longitudinal perspectives on burnout

​A test of longitudinal mediation effects of a tripartite work design model of learning demands, work-related resources, and job stressors on work engagement and psychosomatic complaints: The role of intrinsic motivation and burnout

Jürgen Glaser & Christian Seubert

Is it boredom, burnout, work addiction, work engagement or job satisfaction that matters most to employee outcomes? A six-month follow-up study in the Finnish general working population

Jari J. Hakanen & Janne Kaltiainen

Professional burnout during turbulent times: one-year follow-up study in four occupations

Beata A. Basinska, Ewa Gruszczynska, & Wilmar Schaufeli

An online group positive psychosocial intervention during covid-19 and its effects on wellbeing and burnout

Marisa Salanova, Isabella Meneghel, Valeria Cruz & Margarita Tarragona

13.15 – 13.45      Discussion

13.45 – 14.00    Conclusions and outlook

BAT Research Seminar @ Leuven – 2022

Day 1 – 22.09.22

Part 1 @ Getting started

Welcome and get to know each other

Hans De Witte

Science: Where do we stand?

Wilmar Schaufeli

Practice: Where do we stand?

Steffie Desart

Part 2 @ Why not starting with the psychometric properties of the BAT? – Take 1 – single country studies

Bogdan Oprea & Dragoș Iliescu. Romanian Short Version of the Burnout Assessment Tool: Psychometric Properties.

Emina Hadžibajramović, Malin Hansson, Magnus Akerstrom, Anna Dencker, Gunnel Hensing & Emma Hagqvist. Construct validity of the Swedish version of the Burnout Assessment Tool.

Eszter Nagy, Noemi Nagy & Ildikó Takács. Adapting the BAT into Hungarian – a Study with Teacher Sample.

Beata A. Basinska, Anna M. Dåderman, Ewa Gruszczynska, Hans De Witte & Wilmar Schaufeli. Psychometric properties of the shortened versions of the Burnout Assessment Tool: Classical Test and Item Response Theories.

Part 3 @ Why not continue with some psychometric properties of the BAT? – Take 2 – multiple samples and multiple country studies

Linda Bára Lýdsdottir, Auðun Valborgarson, Berglind Stefánsdóttir, Brynja Magnusdottir & Gudrun Rakel Eiriksdottir. Psychometric properties of the Icelandic version of the Burnout Assessment Tool.  

Nikita Kolachev, Maina Miletich & Evgeny Osin. Validating the Burnout Assessment Tool in Russian samples.

Jorge Sinval, Wilmar B. Schaufeli, Hans De Witte, Leon De Beer, Jakub Procházka, & Edgar C. Merkle. Update your priors! A Bayesian structural equation modeling analysis to the Burnout Assessment Tool.

 Ömer Erdem Koçak, Clarissa Pinto Pizarro de Freitas & Ana Claudia S Vazquez. Measurement invariance of BAT between Turkey, Brazil and Ecuador.

Part 4 @ And now for something ‘completely different’: Burnout, coping, personality and power distance

Bianca Popescu & Laurentiu Maricutoiu. Lazarus and Folkman (1984) stress theory in the case of higher education students. A longitudinal investigation using the Burnout Assessment Tool.

Jakub Prochazka, Ludmila Dudasova & Martin Vaculik. The impact of relationships in adolescence on job burnout in adulthood.

Maina Miletich & Michael Bender. Job crafting, work engagement and burnout: The moderating role of power distance.

Group discussion and Wrap-up

Day 2 – 23.09.22

Part 1 @ ‘Going clinical’: Clinical burnout and burnout versus depression

Angelique de Rijk, Leila Emami, Hans De Witte, Robin Kok & Wilmar Schaufeli. Treatment of absent employees diagnosed with burnout in the Netherlands: predictive and concurrent validity of the burnout assessment tool (BAT).

Wilmar Schaufeli, Hans De Witte, Jari Hakanen & Janne Kaltiainen. Are international clinical cut-off scores for the BAT feasible?

Leon T. de Beer, Jari Hakanen, Alexandre J.S. Morin, Wilmar B. Schaufeli, Hans De Witte, Jürgen Glaser, Christian Seubert & Janne Kaltiainen. Preliminary findings on the construct relevant multidimensionality of burnout and a depression subscale across four countries and patient samples.

Hans De Witte, Wilmar Schaufeli & Robin Kok. Can we distinguish burnout, depression, strain an adaptation problems based on questionnaires? Comparing the BAT and the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ)  

Part 2 @ Did the Covid-19 pandemic also ‘infect’ burnout levels?

Janne Kaltiainen & Jari Hakanen. Changes in burnout during COVID-19: the impact of age, gender, education, living alone, and telework in a Finnish five-wave population sample.

Jarrod Haar. Manager burnt-out risk in New Zealand: A five-wave study before, during, and after Covid-19 lockdowns.

Torhild Anita Sørengaard & Marit Christensen. Burnout in Norwegian employees with critical societal functions during the COVID-19 pandemic.

Angelique de Rijk & Robin Kok. More burnout due to the Covid-19 pandemic?

Part 3 @ And back to More ‘something completely different’: Burnout, deviance, incivility and covid-19 again

Shu Da, Silje Fossum Fladmark, Irina Wara, Marit Christensen & Siw Tone Innstrand. To change or not to change: A study of the association between workplace change and burnout and work engagement during the COVID-19 apndemic.

Francisca Carvalho, Silvia Silva, Donatella Di Marco & Wilmar Schaufeli. Effects of customer incivility on burnout: A moderated mediation model.

Jasmina Tomas & Darja Maslić Seršić. Committed and deviant: The moderating role of organizational commitment in the process linking job demands to workplace deviance through burnout.

Part 4 @ Looking back and forward

Outlook and Group discussion: How should the consortium proceed?

Wilmar Schaufeli

Closure

Hans De Witte