Handleiding & vragenlijst

Wetenschappelijke handleiding

Gebruikshandleiding

Vragenlijst

Vaak gestelde vragen

Is de BAT gedigitaliseerd?

Neen, de BAT is in essentie een ‘papieren’ vragenlijst. Een digitale versie werd niet ontwikkeld door het onderzoeksteam. 

Mag ik de BAT zomaar gebruiken/verspreiden?

Ja, dat is het doel! We moedigen actief een verspreiding van het instrument aan – hoe meer mensen hem gebruiken, hoe beter. Wij staan uiteraard altijd open voor geanonimiseerde data. Dit biedt ons de mogelijkheid om de BAT in de toekomst nog beter te maken. 

P.S. Hou wel de auteursrechten in het achterhoofd en gebruik de correcte citatie (tip! kijk op de eerste pagina van de handleiding)

Wetenschappelijke publicaties

Angelini, G., Buonomo, I., Benevene, P., Consiglio, P., Romano, L., & Fiorilli, C. (2021). The Burnout Assessment Tool (BAT): A Contribution to Italian Validation with Teachers’. Sustainability, 13(16), 9065.

Basinska, B. A., Gruszczynska E., & Schaufeli, W. B. (2021). The Polish adaptation of the Burnout Assessment Tool (BAT-PL) by Schaufeli et al [In Polish]. Psychiatria Polska, 255: 1–13. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/141563.

Borrelli, I., Santoro, P. E., Fiorilli, C., Angelini, G., Buonomo, I., Benevene, P., … Moscato, U. (2022). A new tool to evaluate burnout: the Italian version of the BAT for Italian healthcare workers. BMC Public Health, 22(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s12889-022-12881-y

Buonomo, I., Santoro, P. E., Benevene, P., Borrelli, I., Angelini, G., Fiorilli, C., … Moscato, U. (2022). Buffering the Effects of Burnout on Healthcare Professionals’ Health-The Mediating Role of Compassionate Relationships at Work in the COVID Era. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph19158966

Cho, S. (2020) Validation of the Korean version of the Burnout Assessment Tool (K-BAT): a preliminary study [In Korean]. Korean Journal of Industrial and Organization Psychology, 33, 461-499.

Consiglio, C., Mazetti, G., & Schaufeli, W.B. (2021). Psychometric properties of the Italian Version of the Burnout Assessment Tool (BAT). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 9469. https://doi.org/10.3390/ijerph18189469.

Daniels S., Clement D. B. P., Desart S., Saenen N., Sleurs H., Nawrot T. S., Malina R., Plusquin M. (2022). Introducing nature at the work floor: A nature-based intervention to reduce stress and improve cognitive performance. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 240. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2021.113884.

De Beer, L.T. (2021). Is there utility in specifying professional efficacy as an outcome of burnout in the employee health impairment process. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(12), 6255. https://doi.org/10.3390/ijerph18126255

De Beer, L.T., Schaufeli, W.B., De Witte, H., Hakanen, J., Shimazu, A., Glaser, J., Seubert, C., J Bosak, J., Sinval, J., & Rudnev, M. (2020) Measurement invariance of the Burnout Assessment Tool (BAT) across seven cross-national representative samples. International Journal of Environmental Research and Public H.ealth, 17, 4604. doi:10.3390/ijerph17155604.

De Vries, J. & Bakker, A.B. (2021). The physical activity paradox: a longitudinal study of the implications for burnout. International Journal of Environmental Research and Public Health. doi:10.1007/s00420-021-07159-y

De Vries, A., Broks, V., Bleomers, W., Kuntze, J., & De Vreis, R. (2022). Self-, other- and meta-perceptiuons of personaliuty: Relations with burnout symptoms and eudaimonic workplace weel-being. Plos ONE 17(7): e0272905. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272095.

De Witte, H. (2021). Burn-out: wat is het, en… wat is het niet?  [Burnout; what is it, and what is it not…], in: B. Pattyn,& P. d’Hoine, P. (Eds.). Weten wat telt in tijden van crisis. Lessen voor de eenentwintigste eeuw (vol. 27; pp. 135-157).

Desart, S. & De Witte H. (2019). Burnout 2.0 — A new look at the conceptualization of burn-out. In T. Taris, M. Peeters, & H. De Witte, H. (Eds.). The fun and frustration of modern working life (pp. 1430-152). Kaltmthout: Pelckmans Pro.

Dijxhoorn, A. F. Q., Brom, L., van der Linden, Y. M., Leget, C., & Raijmakers, N. J. (2021). Healthcare Professionals’ Work-Related Stress in Palliative Care: A Cross-Sectional Survey. Journal of Pain and Symptom Management, 62(3), e38–e45. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.04.004

Haar, J. (in press). Burnt to a crisp? Understanding drivers of burnout amongst New Zealand workers. Evidence based HRM. DOI: 10.1108/EBHRM-07-2021-0132.

Haar, J. The stae of job burnout amongst New Zealanders: Implications for employment relations. New Zealand Journal of Employment Relations, 46, 36-50.

Haar, J. (2022). What are the odds of burnt-out risk after leaving the job? Turnover inbtent consequences of worker burnout using a two sample New Zealand study. International Journal of Selection and Assessment. https://doi.org/1111/ijsa.12393.

Hadžibajramović, E., Schaufeli, W., & de Witte, H. (2022). Shortening of the Burnout Assessment Tool (BAT) – from 23 to 12 items using content and Rasch analysis. BMC Public Health, 22, 560. https://doi.org/10.1186/s12889-022-12946-y.

Hadzibajramovic, E., Schaufeli, W. & De Witte, H. (2021), A Rasch analysis of the Burnout Assessment Tool (BAT).  PlosONE, 15 (11): e0242241. https://doi.org/10.1371.

Hadžibajramović, E., Hansson, M., Akerstrom, M., & Dencker, A. (2022). Burnout among midwives — the factorial structure of the burnout assessment tool and an assessment of burnout levels in a Swedish national sample. BMC Health Services Research, 22:1167 https://doi.org/10.1186/s12913-022-08552-8.

Hagqvist, E., Ekberg, K., Lidwall, U., Nyberg, A., Landstad, B. J., Wilczek, A., … Sjöström, M. (2022). The Swedish HealthPhys Study: Study Description and Prevalence of Clinical Burnout and Major Depression among Physicians. Chronic Stress. https://doi.org/10.1177/24705470221083866

Kaltiainen, J., & Hakanen, J. (2022). Changes in occupational well-being during COVID-19: the impact of age, gender, education, living alone, and telework in a Finnish four-wave population sample. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 48(6), 457–467. https://doi.org/10.5271/sjweh.4033

Kolachev, N., Osin, E., Schaufeli, W., & Desart, S. (2019). Personal resources and burnout: Evidence from a study among librarians of Moscow region [In Russian]. Organizatsionnaya Psikologiya, 9, 129-147.

Mazzetti, G., Consiglio, C., Santarpia, F. P., Borgogni, L., Guglielmi, D., & Schaufeli, W. B. (2022). Italian Validation of the 12-Item Version of the Burnout Assessment Tool (BAT-12). International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14). https://doi.org/10.3390/ijerph19148562

Oprea, B., Iliescu, D. & De Witte, H. (2021). Romanian Short Version of the Burnout Assessment Tool: Psychometric Properties. Evaluation & the Health Professions https://doi.org/10.1177/01632787211048924.

Otto, M.C.B., Van Ruysserveldt, J., Hoefsmit, N., & Van Dam, K. (2020). The development of a proactive burnout prevention inventory: How employees can contribute to reduce burnout risks. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 1711; doi:10.3390/ijerph17051711.

Pereira, H., Gonçalves, V. O., & de Assis, R. M. (2021). Burnout, organizational self-efficacy and self-esteem among brazilian teachers during the covid-19 pandemic. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(3), 795–803. https://doi.org/10.3390/ejihpe11030057

Pereira, H., Fehér, G., Tibold, A., Monteiro, S., Costa, V., & Esgalhado, G. (2021). The impact of shift work on occupational health indicators among professionally active adults: A comparative study. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph182111290

Pereira, H., Feher, G., Tibold, A., Costa, V., Monteiro, S., & Esgalhado, G. (2021). Mediating effect of burnout on the association between work-related quality of life and mental health symptoms. Brain Sciences. https://doi.org/10.3390/brainsci11060813

Romano, L., Angelini, G., Consiglio, P. & Fiorilli, C. (2022). An Italian adaptation of the Burnout Assessment Tool-Core Symptoms (BAT-C) for students. Educational Science, 12, 124. https://doi.org/10.3390/educsci12020124.

Sakakibara, K., Shimazu, A., Toyama, H., &, Schaufeli, W.B. (2020). Validation of the Japanese Version of the Burnout Assessment Tool (BAT-J). Frontiers in Psychology, 11, 1819. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01819.

Schaufeli, W., Desart, S. & De Witte, H. (2020). The Burnout Assessment Tool (BAT) – development, validity and reliability. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9495; https://doi.org/10.3390/ijerph17249495

Schaufeli, W.B., De Witte H., & Desart, S. (2020). De Burnout Assessment Tool (BAT) – Een nieuw instrument voor het meten van burn-out [The Burnout Assessment Tool (BAT) – A novel instrument to measure burn-out]. Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 50, 267-283.

Schaufeli, W.B., De Witte, H., & Kok, R. (2022). Inzet van vragenlijsten bij stressgerelayeerde aandoningen: Het verschil maken met BAT and 4DKL [The use of questionnaires for stress-related disorders: Making a difference with the BAT and 4DSQ]. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringegeneeskunden (TBV), 30, 41-45.

Sinval, J., Vazquez, A.C., Hutz, S., Schaufeli, W.B., & Silva, S. (accepted, January 2022). Burnout Assessment Tool (BAT): Validity evidence for Brazil and Portugal. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 1344. doi:10.3390/ijerph19031344

Sørengaard TA, Langvik E, The protective effect of fair and supportive leadership against burnout in police employees, Safety and Health at Work, https://doi.org/10.1016/ j.shaw.2022.09.002.

Spagnoli, P., & Molinaro, D. (2020). Negative (Workaholic) Emotions and Emotional Exhaustion: Might Job Autonomy Have Played a Strategic Role in Workers with Responsibility during the Covid-19 Crisis Lockdown? Behavioral Sciences, 10, 192; doi: 10.3390/bs10120192.

Spagnoli, P., Buono, C., Kovalchuk, L. S., Cordasco, G., & Esposito, A. (2021). Perfectionism and burnout during the COVID-19 crisis: A two-wave cross-lagged study. Frontiers in Psychology, 11, 4087.

Van den Boogert, F., Spaan, P., Sizoo, B., Bouman, Y. H. A., Hoogendijk, W. J. G., & Roza, S. J. (2022). Sensory Processing, Perceived Stress and Burnout Symptoms in a Working Population during the COVID‐19 Crisis. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph19042043

Van der Vaart, L., & De Beer, L.T. (2021). Engaged but exhausted: Work-related wellbeing profiles of South African employees. International Journal of Wellbeing, 11(4), 88-105. https://doi.org/10.5502/ijw.v11i4.1823

Vazquez, A. C. S; Santos, A. S., Costa, P. V; Freitas, C. P.P., De Witte, H., & Schaufeli, W. (2019). Trabalho e bem-estar: Evidências da relação entre burnout e satisfação de vida [Work and well-being: evidence of the relation between burnout and life satisfaction. In Portugese]. Avaliação Psicológica, 18, 372-381.

Vinueza-Solorzano , A.M., Portalanza-Chavarria, C.A., Freitas, C.P., Schaufeli, W.B., De  Witte, H.,  Vazquez, A.C., &  Hutz, C.S. (2021). The Ecuadorian version of the Burnout Assessment Tool (BAT): Adaptation and validation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 7171, doi: 10.3390/ijerph18137121.

Yokoyama, K., Nakatai, A., Kannari, Y., Nickel, F., Deci, N., Krause, A., & Dettmers, J. (2022). Burnout and poor perceived health in flexible working time in Japanese employees: the role of self-endangering behavior in relation to workaholism, work engagement, and job stressors. Industrial Health.

SYmposia & studiedagen

Persconferentie lancering – 2019

Studiedag lancering – 2019

Hieronder kan u het programma terugvinden – alle presentaties zijn te downloaden door op de knop ‘presentatie’ te klikken.

14h00

Waarom de BAT?

Het belang van burn-out & de nieuwe meting

door

Prof. Dr. Wilmar Schaufeli

– KU Leuven – 

14h30

Wat is de BAT?

De eigenschappen en sterktes van de nieuwe meting

door

Drs. Steffie Desart 

– KU Leuven –

15h20

De behandeling van burn-out

door

Marieke Impens

Klinisch psycholoog/gedragstherapeut

– The Human Link –

15h40

Terug in de flow na burn-out

door

Sofie Lameire

Senior Consultant Psychosociaal Welzijn

– Securex –

16h00

Een burn-out proof beleid?

door

Hilde De Man

Diensthoofd Psychosociale Aspecten

– Idewe –

16h20

Meten is weten – ook bij burn-out?

Panelgesprek tussen

Prof. Dr. Wilmar Schaufeli (KU Leuven), Viki Broes (Voorzitter, Burn-out.Vlaanderen), Prof. Dr. Lode Godderis (KU Leuven) & dr. Elke Geraerts (Managing Partner, Better Minds at Work), 

met interactie van het publiek & onder leiding van

Prof. Dr. Hans De Witte (KU Leuven)

BAT @ EAWOP – 2022

Hieronder vindt u het programma van BAT SYMPOSIUM @ EAWOP 2022.

Presentaties kunnen gedownload worden door op de knop ‘presentatie’ te klikken (indien beschikbaar).

10.00 – 10.05    Opening by Wilmar Schaufeli

10.05 – 11.35      Part I: Psychometric characteristics and validity of the BAT

11.35 – 12.00      Discussion

12.00 – 13.15      Part II: Longitudinal perspectives on burnout

13.15 – 13.45      Discussion

13.45 – 14.00    Conclusions and outlook

Part I

Psychometric characteristics and validity of the BAT

Psychometric properties of the Italian version of the Burnout Assessment Tool (BAT): Preliminary results

Chiara Consiglio, Greta Mazzetti & Wilmar Schaufeli

The Burnout Assessment Tool in Ecuador and Brazil

Ana Claudia Souza Vazquez, Claudio Hurtz, Cecilia Alexandra Portalanza-Chavarria, Clarissa P. P. de Freitas & Andrea M. Vinueza Solórzano

Treatment of absent employees diagnosed with burnout in the Netherlands: Predictive and concurrent validity of the burnout assessment tool (BAT)

Angelique de Rijk, Hans de Witte, Robin Kok & Wilmar Schaufeli

Shortening of the Burnout Assessment Tool (BAT) using content and Rasch analysis.

Emina Hadžibajramović, Wilmar Schaufeli & Hans De Witte

Romanian Short Version of the Burnout Assessment Tool: Psychometric Properties.

Bogdan Oprea & Dragoș Iliescu

Part II

Longitudinal perspectives on burnout

A test of longitudinal mediation effects of a tripartite work design model of learning demands, work-related resources, and job stressors on work engagement and psychosomatic complaints: The role of intrinsic motivation and burnout

Jürgen Glaser & Christian Seubert

Is it boredom, burnout, work addiction, work engagement or job satisfaction that matters most to employee outcomes? A six-month follow-up study in the Finnish general working population

Jari J. Hakanen & Janne Kaltiainen

Professional burnout during turbulent times: one-year follow-up study in four occupations

Beata A. Basinska, Ewa Gruszczynska, & Wilmar Schaufeli

A Longitudinal Investigation on Multidimensionality of Burnout: Complementary Use of Variable- and Person-centered Approaches

Hiroyuki Toyama, Keiko Sakakibara & Akihito Shimazu

An online group positive psychosocial intervention during covid-19 and its effects on wellbeing and burnout

Marisa Salanova, Isabella Meneghel, Valeria Cruz & Margarita Tarragona