Een nieuwe meting van burn-out die

  • gebaseerd is op een nieuwe definitie van burn-out

  • wetenschappelijk onderbouwd is

  • beschikt over gevalideerde klinische grenswaarden

project

DOEL?

De bedoeling van dit onderzoeksproject is om een gevalideerde zelfbeoordelingsvragenlijst voor burn-out te ontwikkelen. Deze werkgerelateerde psychische uitputtingstoestand is namelijk een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsuitval.

t

Wat?

De nieuwe vragenlijst zal enerzijds als screeningsinstrument gebruikt kunnen worden om personen met burn-out symptomen te identificeren (in bijv. epidemiologisch onderzoek en onderzoek binnen bedrijven). Anderzijds kan de vragenlijsten dienen als hulpmiddel bij de diagnostiek van burn-out door professionals (in bijv. de arbeidsgeneeskundige en psychologische praktijk).

team

Steffie desart

 

Steffie Desart is in december 2015 gestart bij de faculteit als doctoraatstudente. Steffie is in juni ’15 afgestudeerd als master in de arbeids- en organisatiepsychologie en zal gedurende de eerste twee jaar van haar doctoraat werken aan een onderzoeksproject naar burn-out.

Voor haar start aan de faculteit heeft zij enkele maanden ervaring opgedaan bij IDEWE waar zij heeft gewerkt als onderzoeksmedewerker Psychosociale Aspecten. Binnen deze functie heeft zij onder andere diverse workshops rond burn-out gegeven aan werkgevers en werknemers met een leidinggevende positie.

Dit onderzoeksproject, dat deel uitmaakt van haar doctoraat, wil een nieuwe vragenlijst construeren en valideren die burn-out meet. Ze voert dit onderzoeksproject uit in nauwe samenwerking met haar promotor, prof.dr. Wilmar Schaufeli en haar co-promotor, prof.dr. Hans De Witte.

Zij is tevens ook contactpersoon voor dit project en de beheerder van deze website.

Wilmar schaufeli

 

Wilmar Schaufeli is sinds 1994 hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en sinds 2014 onderzoekshoogleraar aan de KU Leuven. Voorts is hij gasthoogleraar aan Loughborough Business School (Groot Brittannië) en Jaume I Universitat, Castellon (Spanje).​

Hij doctoreerde aan de Universiteit Groningen (1989), alwaar hij als universitair docent klinische psychologie werkte van 1978 tot 1989. Van 1989-1994 was hij universitair hoofddocent aan de Universiteit Nijmegen.

Zijn belangrijkste onderzoeksveld is de psychologie van arbeid en gezondheid. In 2014 ontving hij van Thomson Reuters de onderscheiding ‘Highly Cited Reseacher’; hij behoort tot de top 1% van meest publicerende vakgenoten op het gebied van psychologie/psychiatrie (www.wilmarschaufeli.nl). Dr. Schaufeli is fellow van de European Academy of Occupational Health Psychology, geregistreerd arbeids- en organisatiepsycholoog en werkt part-time als organisatie consultant (www.3ihc.nl).

Hans De Witte

 

 Prof. dr. Hans De Witte is als Gewoon Hoogleraar in de Arbeidspsychologie verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (WOPP), die een onderdeel vormt van de Onderzoekseenheid Arbeids- en Organisatiepsychologie en Opleidingskunde (O2L). Hij is als Bijzonder Hoogleraar eveneens verbonden aan de Optentia Research Focus Area (Vanderbijlpark Campus), van de North-West University in Zuid-Afrika.

Hij behaalde zijn doctoraat op proefschrift in de Psychologie in oktober 1991 aan dezelfde universiteit. In het verleden was hij tussen 1984 en 2000 werkzaam aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van dezelfde universiteit (KU Leuven), waar hij sinds het begin van 1995 Hoofd was van de sector Arbeid. Gedurende het academiejaar 1999-2000 was hij voor één jaar verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UGent. Vanaf het academiejaar 2000-2001 is hij werkzaam aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, waar hij in 2007 benoemd werd als Hoogleraar en in 2011 als Gewoon Hoogleraar.

Partners

groep idewe

Interleuvenlaan 58

3001 Leuven

 

+32 16 39 04 14

info@idewe.be

The HUMAN LINK

Grotesteenweg 93

2600 Berchem

+32 3 218 78 17

admin@thehumanlink.be

PULSO EUROPE

Diestesteenweg 52, bus 0201

3010 Leuven

 

+32 16 20 85 96

info@pulso-europe.eu

CHRIS DE VALCK

Valkenberg 11

3370 Boutersem

 +32 486 71 26 81

christel.devalck@skynet.be

U-COUNT

Belgicastraat 17

1930 Zaventem

+32 2 533 22 71

info@u-count.eu

BETTER MINDS AT WORK

Stokerijstraat 17

2110 Wijnegem

+32 3 297 32 23

info@bettermindsatwork.com

kompas vzw

Diestsesteenweg 49

3010 Kessel-Lo

+32 16 35 05 79

info@loopbaankompas.be

aRBONED

Zwarte Woud 10

3524 SJ Utrecht

+31 30 299 62 99

info@arboned.nl

Securex

Sint-Michielswarande 30

1040 Brussel

+32 2 729 92 11 

brussel@securex.be

Consortium